Cendia Silver

Konum:
Istanbul,
Uskudar, 34674
İletişim:
+90 533 155 05 22

Gizlilik Sözleşmesi

Gizlilik Sözleşmesi

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA VE GİZLİLİK POLİTİKASI

https://cendiasilver.com (“Cendia Silver”) sitesine aktarılan kişisel verilerin korunmasına ilişkin temel bilgiler aşağıda yer almaktadır. Cendia Silver, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) m. 10’dan doğan aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi için aşağıdaki açıklamalar müşterilerimizin ve sitemizi kullanan üçüncü kişilerin dikkatine sunulur. Cendia Silver, Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde dilediği zaman güncelleme hakkını saklı tutar.

1) Cendia Silver’ın KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAMASININ YASAL DAYANAĞI NEDİR?

Müşterilerimizin kişisel verilerinin kullanımına ilişkin çeşitli kanunlarda düzenlemeler bulunmaktadır. İlk etapta KVKK ile kişisel verilerin korunmasına ilişkin esaslar belirlenmiştir. Ayrıca 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun da kişisel verilerin korunmasına ilişkin hüküm içermektedir. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümleri aracılığıyla kişisel verilerin korunmasına yönelik bazı durumlarda cezai yaptırımlar öngörülmektedir.

Öte yandan 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik’ten doğan yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek için veri toplamamız ve kullanmamız gerekmektedir.

2) Cendia Silver KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAMAK İÇİN HANGİ YÖNTEMLERİ KULLANIYOR?

https://cendiasilver.com internet sitesi veya mobil uygulamaları üzerinden işlem yapan müşterilerimizin vermiş olduğu veriler, Cendia Silver tarafından müşterilerimizin onayına ve mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmektedir.

Cendia Silver’a ait olan https://cendiasilver.com internet sitesi çerez kullanan bir sitedir. kurabiye; Kullanılan cihazın internet tarayıcısında veya hard diskinde saklanarak cihazın tespit edilmesini sağlayan, çoğunlukla harf ve rakamlardan oluşan bir dosyadır.

https://cendiasilver.com. ziyaretçilerine daha iyi hizmet verebilmek için ve yasal yükümlülüğü çerçevesinde, kendisine ait olmak kaydıyla gezinme bilgilerinizi toplayacak, işleyecek, üçüncü kişilerle paylaşacak ve güvenli bir şekilde saklayacaktır. işbu Kişisel Verilerin Korunması Beyanında belirtilen kapsam ve amaçlar dışında kullanılmaz. saklanacak

https://cendiasilver.com. çerezleri; günlük dosyaları, boş gif dosyaları ve/veya tercihlerinizin bir özetini oluşturmak için üçüncü taraf kaynaklar aracılığıyla topladığı bilgileri depolar. https://cendiasilver.com’nin amaçları doğrultusunda size özel promosyonlar, promosyonlar ve pazarlama teklifleri sunmak, web sitesi veya mobil uygulamanın içeriğini sizin için geliştirmek ve/veya tercihlerinizi belirlemek; sitedeki gezinme bilgilerinizi ve/veya kullanım geçmişinizi izleyebilir.

https://cendiasilver.com, çevrimiçi ve çevrimdışı bilgiler gibi farklı yöntemlerle veya farklı zamanlarda sitede sizden toplanan bilgileri eşleştirebilir ve bu bilgileri üçüncü şahıslar gibi diğer kaynaklardan gelen bilgilerle birlikte kullanabilir.

3) WEB SİTESİ ÇEREZLERİ NASIL KULLANILIR?

Cendia Silver’ın sahibi olduğu https://cendiasilver.com web sitesi çerez kullanan bir sitedir. kurabiye; Kullanılan cihazın internet tarayıcısında veya hard diskinde saklanarak cihazın tespit edilmesini sağlayan, çoğunlukla harf ve rakamlardan oluşan bir dosyadır.

https://cendiasilver.com çerezleri; günlük dosyaları, boş gif dosyaları ve/veya tercihlerinizin bir özetini oluşturmak için üçüncü taraf kaynaklar aracılığıyla topladığı bilgileri depolar.

Sitelerimizde oturum çerezleri ve kalıcı çerezler olmak üzere iki tür çerez kullanıyoruz. Oturum tanımlama bilgileri geçici tanımlama bilgileridir ve yalnızca tarayıcınızı kapatana kadar geçerlidir. Kalıcı tanımlama bilgileri, siz onları silene veya süreleri dolana kadar sabit sürücünüzde kalır (çerezlerin cihazınızda ne kadar süre kalacağı, tanımlama bilgilerinin “ömrüne” bağlıdır).

https://cendiasilver.com çerezleri; Yaptığınız seçimleri hatırlamak ve web sitesini/mobil uygulamayı kullanımınızı kişiselleştirmek için kullanır. Bu kullanım, şifrenizi kaydeden ve web sitesi/mobil uygulama oturumunuzun her zaman açık kalmasını sağlayan, böylece her ziyaretinizde birden fazla kez şifre girme zahmetinden kurtaran çerezleri ve web sitesine sonraki ziyaretlerinizde sizi hatırlayan ve tanıyan çerezleri içerir. /mobil uygulama.

https://cendiasilver.com web sitesine nereden bağlandığınız, web sitesinde/mobil uygulamada hangi içerikleri görüntülediğiniz ve web sitesini/mobil uygulamayı nasıl kullandığınız dahil olmak üzere web sitesini/mobil uygulamayı nasıl kullandığınızı belirlemek için ziyaretinizin süresi gibi. için kullanır.

https://cendiasilver.com web sitesi çerezleri ayrıca; arama motorlarını, web sitesini, mobil uygulamasını ve/veya sitenin reklam verdiği web sitelerini ziyaret ettiğinizde ilginizi çekebileceğini düşündüğü reklamları size sunmak amacıyla “reklam teknolojisini” kullanabilir. Reklam teknolojisi, size özel reklamlar sunmak için web sitesine/mobil uygulamaya ve web sitesinin reklam verdiği web sitelerine/mobil uygulamalara yaptığınız önceki ziyaretlerle ilgili bilgileri kullanır. Bu reklamları sunarken, web sitesinin sizi tanıyabilmesi için tarayıcınıza benzersiz bir üçüncü taraf tanımlama bilgisi yerleştirilebilir. Cendia Silver ayrıca Google, Inc.’i de içerir. Google Analytics tarafından sağlanan bir web analitik hizmeti olan Google Analytics’i kullanır. Çerezleri, kullanıcıların web sitesini, mobil uygulamayı ve/veya mobil siteyi istatistiksel bilgiler/raporlar ile nasıl kullandıklarını analiz etmek için kullanır.

4) CENDİA SİLVER KİŞİSEL VERİLERİ HANGİ AMAÇLARLA KULLANILMAKTADIR?

Cendia Silver, mevzuatın izin verdiği hallerde ve ölçüde kişisel bilgilerinizi kaydedebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek, açıklayabilecek, aktarabilecek, sınıflandırabilecek ve üçüncü kişilere işleyebilecektir.

Kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla kullanılmaktadır:

alışveriş yapanın/alışveriş yapanın kimlik bilgilerinin internet sitesi/mobil uygulamalar aracılığıyla teyit edilmesi,

iletişim için adres ve gerekli diğer bilgileri kaydetmek,

Mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri kapsamında akdettiğimiz sözleşmelerin koşulları, güncel durumu ve güncellemeleri hakkında müşterilerimizle iletişim kurmak ve gerekli bilgileri vermek,

Elektronik (internet/mobil vb.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,

Mesafeli satış sözleşmesi kapsamında akdettiğimiz sözleşmeler ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri gereğince üstlenilen yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

Kamu güvenliğini ilgilendiren konularda talep halinde ve mevzuata uygun olarak kamu görevlilerine bilgi verebilmek,

müşterilerimize daha iyi bir alışveriş deneyimi yaşatmak, müşterilerimizi ilgilenebilecek ürünlerimiz hakkında “müşterilerimizin ilgi alanlarını dikkate alarak” bilgilendirmek, kampanyaları iletmek,

Müşteri memnuniyetini artırmak, web sitelerinden ve/veya mobil uygulamalardan alışveriş yapan müşterilerimizi tanımak ve müşteri ortamı analizlerinde kullanmak, çeşitli pazarlama ve reklam faaliyetlerinde kullanmak, anlaşmalı olduğumuz firmalar aracılığıyla elektronik ve/veya fiziki ortamlarda anketler düzenlemek. kurumlar,

Anlaşmalı kurumlarımız ve çözüm ortaklarımız tarafından müşterilerimize önerilerde bulunabilmek, hizmetlerimiz hakkında müşterilerimizi bilgilendirmek,

Hizmetlerimiz ile ilgili müşteri şikayet ve önerilerini değerlendirebilmek,

yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanmak,

5) CENDİA SİLVER KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NASIL KORUYOR?

Cendia Silver ile paylaşılan kişisel veriler Cendia Silver’ın gözetim ve kontrolü altındadır. Cendia Silver, veri sorumlusu olarak yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak bilgilerin gizliliğini ve bütünlüğünü korumak için gerekli organizasyonun kurulması ve teknik tedbirlerin alınması ve uyumlaştırılması sorumluluğunu üstlenmektedir. Bu konudaki yükümlülüğümüzün bilincinde olarak, veri gizliliğine ilişkin uluslararası ve ulusal teknik standartlara uygun olarak periyodik olarak sızma testleri yapılmakta olup, veri işleme politikalarımızı her zaman güncellediğimizi bildiririz.

6) Cendia Silver KİŞİSEL VERİLERİMİZİ PAYLAŞIYOR MU?

Müşterilerimize ait kişisel verilerin üçüncü kişilerle paylaşımı, müşterilerin rızası çerçevesinde gerçekleşmekte ve kural olarak müşterilerimizin onayı olmaksızın kişisel verileri üçüncü kişilere aktarılmamaktadır.

Ancak, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olarak, kişisel verileriniz mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile paylaşılmaktadır. Ayrıca kişisel veriler, taahhüt ettiğimiz hizmetlerin sağlanması ve verilen hizmetlerin kalitesinin kontrolü amacıyla anlaşmalı üçüncü kişilere aktarılmaktadır.

Üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek için gerekli teknik ve yasal önlemler alınmaktadır. Ancak kişisel verileri alan üçüncü kişinin veri koruma politikaları nedeniyle üçüncü kişinin sorumluluğunda olan risk alanında meydana gelen ihlallerden Cendia Silver sorumlu değildir.

Kişisel verileriniz https://cendiasilver.com hissedarları, doğrudan/dolaylı yurt içi/yurt dışı iştiraklerimiz, faaliyetlerimizi yürütmek üzere işbirliği içinde olduğumuz program ortağı kurum ve kuruluşlar, yurt içi ile paylaşılmaktadır. bulutta ve ticari olarak müşterilerimizle veri depolama hizmeti aldığımız /yabancı kişi ve kuruluşlar. Elektronik ileti göndermek için anlaşmalı olduğumuz yerli/yabancı kuruluşlar, Bankalararası Kart Merkezi, anlaşmalı olduğumuz bankalar ve çeşitli yerli ve yabancı ajanslar, reklam şirketleri ve anket şirketleri ve diğer yerli/yabancı 3. kişiler ile. sizlere daha iyi hizmet ve müşteri memnuniyeti sağlamak için çeşitli pazarlama faaliyetleri.

7) KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU’NDAN DOĞAN HAKLARINIZ NELERDİR?
KVKK uyarınca kişisel verileriniz;
  1. işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. işlenmişse bilgi talep etme,
  3. işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişiler bilme,
  5. eksik / yanlış işlenmişse resimlerini istemek,
  6. KVKK’nın 7. maddesinde şartları çerçevesinde silinmesini / yok olmasını istemek,
  7. aktarıldığı 3. kişinin yukarıda sayılan (d) ve (e) bentlerinin yapılandırıldığını bildirmesini isteme,
  8. münhasıran otomatik sistemlerin ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasını engelleme,
  9. KVKK’ya aykırı olarak koruyucu sınıra zarar verme durumundaki zararın kaldırılmasını talep etme haklarına sahip olma haklarını elinde bulundurmak istiyor.
8) KİŞİSEL VERİLERLE İLGİLİ MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİNDEN NASIL HABERDAR OLABİLİRİM?

KVKK uyarınca sahip olduğunuz haklar https://cendiasilver.com’nin yükümlülükleridir. Kişisel verilerinizi bu bilinçle ve mevzuatın gerektirdiği ölçüde işlediğimizi, yasal değişiklikler olması durumunda bu bilgileri yeni mevzuata uygun olarak sayfamızda güncelleyeceğimizi, kolayca takip edebileceğinizi bildirmek isteriz. Bu sayfadaki güncellemeler herhangi bir zamanda.

9) VERİLERİN GÜNCEL VE DOĞRU OLDUĞUNDAN NASIL EMİN OLABİLİRİM?

https://cendiasilver.com, KVKK’nın 4. maddesi uyarınca kişisel verilerinizi doğru ve güncel tutma yükümlülüğüne sahiptir. Bu kapsamda https://cendiasilver.com sitesinin yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için müşterilerimizin https://cendiasilver.com ile doğru ve güncel verilerini paylaşması gerekmektedir. tr/. Verilerinizin herhangi bir şekilde değişmesi durumunda aşağıda belirtilen iletişim kanallarından bizimle iletişime geçerek verilerinizi güncellemenizi rica ederiz.

10) CENDİA SİLVER’A KİŞİSEL VERİLERİNİZLE İLGİLİ BİR SORU SORMAK İSTER MİSİNİZ?

Kişisel veri saklama ve imha politikamız bulunmaktadır. Kişisel verilerinizle ilgili her türlü soru ve görüşleriniz için info@cendiasilver.com e-posta adresinden bize dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz.