Cendia Silver

Konum:
Istanbul,
Uskudar, 34674
İletişim:
+90 533 155 05 22

Kişisel Verilerin Korunma Metni

CENDIA SILVER Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Aktarılmasına İlişkin Bilgi ve Onay Formu

Değerli Müşterilerimiz, CENDIA SILVER olarak kişisel verilerinizin güvenliğine büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca, ürün ve hizmetlerimizden yararlanan kişilere ve şirketimiz ile ilgili tüm kişilere ait her türlü kişisel verinin işlenmesinin amaçları, hukuki sebepleri, toplanma yöntemleri, kime ve hangi amaçlarla, ve KVKK kapsamında size tanınan haklar hakkında sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

KVKK uyarınca, web sitemiz üzerinden bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz “www.cendiasilver.com” (“Web Sitesi”) ve diğer kanallarımız aracılığıyla, Veri Sorumlusu olarak, faaliyet ve hizmet amaçlarımız ve KVKK’da açıklanan çerçevede; kaydedilebilir, saklanabilir, muhafaza edilebilir, güncellenebilir, yeniden düzenlenebilir, KVKK’da sayılan hallerde ve mevzuatın izin verdiği ölçüde üçüncü kişilere açıklanabilir, devredilebilir, paylaşılabilir, sınıflandırılabilir, anonim hale getirilebilir ve başka şekillerde işlenebilir.

Bu kapsamda, hassas kişisel veriler de dahil olmak üzere sistemimizin bir parçası olarak bizimle paylaştığınız kişisel verilerinizin KVKK ve diğer ilgili mevzuata uygun olarak yukarıda sıralanan işleme, aktarma, paylaşma ve diğer işlemlere açıkça rıza göstermiş olursunuz.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesinin Amaçları ve Yasal Nedenleri:

 • Müşterilerimizin ihtiyaçlarını daha yakından tanıyarak anlamak,
 • Müşterilerimizle iletişimimizi geliştirerek daha etkin ve kaliteli hizmet sunmak,
 • Satış, pazarlama, reklam ve tanıtım faaliyetlerini yürütmek,
 • Kurumsal iletişim ve etkinlik yönetimi faaliyet ve süreçlerinin işleyişi,
 • Müşterilerimize kişisel ürün, hizmet ve teklifler sunmak,
 • Ürünlerimiz ve hizmetlerimizden memnuniyetinizi ölçmek,
 • Müşterilerimizin istek ve ihtiyaçları doğrultusunda ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek ve çeşitlendirmek, gerekli kalite ve standart denetimlerini yapmak,
 • Satış ve pazarlama faaliyetlerine yönelik analiz, profil çalışmaları,
 • Web sitemizdeki onay kutusu aracılığıyla onayınızı verirseniz size ticari elektronik mesajlar göndermek.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi:

Kişisel verileriniz Şirketimiz veya Şirketimiz adına verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiler tarafından sözlü, yazılı veya elektronik ortamda, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere aşağıda belirtilen yöntemlerle toplanabilir:

 • Elektronik veya fiziksel olarak doldurduğunuz üyelik formu,
 • Üyelik veya giriş sırasında web sitelerimize giriş yapmanızı sağlayan sosyal ağlar,
 • Web sitelerimizdeki veya bizimle iletişime geçmek için doldurduğunuz üçüncü taraf web sitelerindeki iletişim formları,
 • Online alışveriş uygulamaları, sizi tanımak için kullanılan çerezler, mobil uygulamalarımız,
 • Şirketimizle imzalamış olduğunuz çeşitli sözleşmeler ile şirketimize göndermiş olduğunuz e-posta, faks ve mektuplar,
 • Üyelik programı sürecinin herhangi bir aşamasında şirketimiz adına veri işleyen veya şirketimizi destekleyen üçüncü taraf şirket(ler),
 • Çalışanlarımız dahil müşteri hizmetleri kanallarımız, dijital pazarlama ve çağrı merkezi,
 • Sosyal medya kanalları, Google vb. arama motorlarının kullanımı,
 • Pazar araştırma şirketleri ve müşteri memnuniyetini ölçmeye yönelik şirketler ve programlar,
 • Üyelik sözleşmeleri ve diğer sözleşmeler, kampanyalar, başvurular, formlar, teklifler,
 • Bayilerimiz, gelecekte bayiliklerimiz ve diğer satış ağlarımız.

Kişisel Verilerinizin Aktarımı:

Kişisel verileriniz KVKK ve yürürlükteki mevzuata uygun olarak yukarıda belirtilen amaçlar kapsamında ürün ve hizmet sağlama süreçlerimiz dahilinde Grup Şirketlerimizle paylaşılabilir, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere; Verdiğimiz hizmetin amaçları doğrultusunda aşağıdaki kişilere aktarılabilir:

 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlar, iş ortaklarımız, iş bağlantılarımız, performans asistanlarımız, bayilerimiz ve taşeronlarımızla verdiğimiz hizmetin amacı doğrultusunda,
 • Kullandığımız bilgi teknolojileri, yurt içinde veya yurt dışında bulunan sunucular, bu sunucu desteğini sağlayan firmalar ve fiziksel sunucu ve/veya bulut hizmeti aldığımız yerli/yabancı kişi ve kurumlar nedeniyle,
 • Şirketimiz adına veri işleyen, müşteri memnuniyeti ölçümü ve profil oluşturma desteği veren, sms, mailing, arşivleme başta olmak üzere kişisel verilerin işlenmesi gereken satış ve pazarlama alanlarında destek sağlayan firmalar.

Kişisel Veri Sahibi Olarak KVKK’nın 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse, bu konuda bilgi isteme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amaca uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerin yurtiçinde veya yurtdışında aktarıldığı üçüncü tarafları tanıma,
 • Eksik veya yanlış işleme durumunda kişisel verilerin düzeltilmesini isteme,
 • Amaç, süre ve meşruiyet ilkeleri çerçevesinde değerlendirilmek üzere silinmesini veya imha edilmesini talep etme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya imha edilmesi halinde, bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler aracılığıyla analiz edilmesi durumunda, aleyhinize bir sonuç çıkması halinde bu sonuca itiraz etme ve kişisel verilerin hukuka aykırı işlenmesi ve dolayısıyla zarara uğraması durumunda zararın giderilmesini talep etme.

KVKK’nın 13. üncü maddesinin 1. fıkrası uyarınca, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için başvuru yapabilirsiniz. Başvurularınızı “info@cendiasilver.com” e-posta adresine göndererek firmamıza iletebilirsiniz.

Veri Sorumlusu: CENDIA SILVER

E-posta Adresi: info@cendiasilver.com

Ticari Elektronik Mesaj Onayı:

CENDIA SILVER olarak ilginizi çekeceğini düşündüğümüz fırsatlarımız ve kampanyalarımız hakkında sizi e-posta, sms ve benzeri elektronik iletişim araçlarıyla bilgilendirebilmemiz için iletişim izninizi istiyoruz.

Yukarıdaki bilgileri okudum ve anladım, geçmişte paylaştığım ve/veya gelecekte paylaşacağım iletişim bilgilerim de dahil olmak üzere kişisel verilerimin, KVKK ve KVKK kapsamında reklam, kampanya, avantaj, haber ve benzeri avantajlar sağlamak amacıyla CENDIA SILVER tarafından işleniyor. Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve bu kapsamda aşağıdaki yöntemlerle, benimle elektronik ortamda iletişime geçilmesi için açık onayımı veriyorum, ya yaptığım üyelik başvurusu yoluyla “www.cendiasilver.com” veya mağazalardaki cep telefonuma gönderilen onay kodunu mağaza temsilcisiyle paylaşarak.